Tekst underveis

Dom kallar det arbete! Det er langsomt arbeid. Det å sitte og skrive, dag etter dag, måned etter måned. Det kan gå to år, men en dag skyter det fart, det som står der inne på skjermen får liv. På Litteraturhuset (siste uke for denne gang) leker jeg meg med rekkefølgen på tekstene. Det er ingenting som manuelt arbeid. Jeg elsker klipp og lim!