Avskjed med Diktkammeret

Som Dagbladets strømpekledte mann på saken, ble jeg i 2001 tildelt Wergelands åre for avisas diktsatsning, hvorav Diktkammeret var ryggraden. Foto: Dagbladet

Som Dagbladets strømpekledte mann på saken, ble jeg i 2001 tildelt Wergelands åre for avisas diktsatsning, hvorav Diktkammeret var ryggraden. Foto: Dagbladet

Midt i foreldrepermisjonen min tar jeg avskjed med en annen "baby", diktforumet Diktkammeret, som jeg har jobbet med i rundt 15 år. Når jeg gir årene videre til min vikar Hilde Susan Jægtnes på fast basis, er med vemod, men et godt vemod, for jeg er først og fremst fylt av takknemlighet – for sjansen fra Dagbladet til å drive med Diktkammeret i utgangspunktet, til alle poetene jeg har fått lese tekster av og intervjue, til alle som har sett og anerkjent oss underveis, til Diktkammerets redningsmann Øyvind Rangøy, til tidligere diktlærer i Skolekammeret, Kristian Rishøi, og ikke minst til min kollega gjennom så mange år, Helge Torvund, som er blitt min mentor og etter hvert venn. For noen år det har vært!

Her er min avskjed i sin helhet, og ikke minst: Her er Diktkammeret – for forumet lever i beste velgående. Skriv på! Les på! Lev vel!