MAGASIN OG FORESTILLINGSPROGRAMMER

NATIONALTHEATRET

Fra januar 2016 til juli 2017 har jeg jobbet som programredaktør for Nationaltheatret. Det innebærer å bestille og redigere bakgrunnsstoff om oppsetningene, skrive intervjuer og annet interessevekkende stoff, velge ut bilder og binde innholdet sammen til en fin, helhetlig pakke.

Våren 2017 var jeg redaktør for National magasin som utkommer høsten 2017 og programmet til de tre hovedsceneproduksjonene Dekameronen, Don Juan og Som dere vil. Her er smakebiter.

aksimile av cover og utdrag fra oppslag om høstens oppsetning av  Renset  på Hovedscenen. Foto: Øyvind Eide og Alexandra Kremer-Khomassouridze, design: Sigurd Østensen

aksimile av cover og utdrag fra oppslag om høstens oppsetning av Renset på Hovedscenen. Foto: Øyvind Eide og Alexandra Kremer-Khomassouridze, design: Sigurd Østensen

Faksimile av oppslag om  Lille Eyolf  og  Grønlandsūtraen , der jeg står for tekst. Foto: Øyvind Eide, design: Sigurd Østensen

Faksimile av oppslag om Lille Eyolf og Grønlandsūtraen, der jeg står for tekst. Foto: Øyvind Eide, design: Sigurd Østensen

Intervju med Sigrid Strøm Reibo, regissør av  Som dere vil.  Faksimile fra programmet til  Som dere vil , april 2017. Design: Sigurd Østensen. Foto: Marte Garmann

Intervju med Sigrid Strøm Reibo, regissør av Som dere vil. Faksimile fra programmet til Som dere vil, april 2017. Design: Sigurd Østensen. Foto: Marte Garmann

Som dere vil -programmet besto blant annet av et relasjonskart (til venstre) som viser hvem karakterene er i forhold til hverandre. Mitt intervju med Bertine Zetlitz til høyre. Faksimile fra programmet. Design: Sigurd Østensen. Portrettfoto: Øyvind Eide. Forestillingsfoto: Marte Garmann

Som dere vil-programmet besto blant annet av et relasjonskart (til venstre) som viser hvem karakterene er i forhold til hverandre. Mitt intervju med Bertine Zetlitz til høyre. Faksimile fra programmet. Design: Sigurd Østensen. Portrettfoto: Øyvind Eide. Forestillingsfoto: Marte Garmann

Fra  Dekameronen -programmet, der programmets hovedessay av Inger Merete Hobbelstad handlet om historienes betydning for oss mennesker. Layout: Sigurd Østensen

Fra Dekameronen-programmet, der programmets hovedessay av Inger Merete Hobbelstad handlet om historienes betydning for oss mennesker. Layout: Sigurd Østensen

Don Juan gjennom tidene – på teater, film, i bøker, opera og annen musikk. Layout: Sigurd Østensen

Don Juan gjennom tidene – på teater, film, i bøker, opera og annen musikk. Layout: Sigurd Østensen

Høsten 2016 var jeg redaktør for programmene til hovedsceneproduksjonene Vildanden + En folkefiende – Enemy of the State og Reisen til julestjernen. Sistnevnte ble satt opp for første gang siden 2010, i regi av Kjersti Horn og med kostymer og scenografi av Katja Ebbel Frederiksen. Jeg intervjuet de to til National-magasin utgitt august 2016 og til forestillingsprogrammet. Programmet ble også utformet med en rekke lekne oppgaver for barn og unge – fargelegg, finn feil, adjektivhistorie, sanger m.m. – og var en fest å lage sammen med grafisk designer Sigurd Østensen.

Barnevennlig versjon av intervjuet med regiteamet. | "Hva vil det si å være god?" Barna i forestillingen uttaler seg. Faksimile fra programmet

Finn fire feil på Bamse Brakar, fabeldyrkryssord. | Intervju med de "onde" i forestillingen. Faksimile fra programmet. Illustrasjoner: Katja Ebbel Frederiksen

Vildanden + En folkefiende – Enemy of the Duck åpnet Ibsenfestivalen 2016 torsdag 8. september. Til programmet intervjuet jeg intervjuet den islandske trioen bak prosjektet, der Ibsens to stykker Vildanden og En folkefiende – skrevet med to års mellomrom – ble satt sammen til én og samme forestilling. Jeg intervjuet også Kai Remlov, som i rollen som Gamle Ekdal (i rosa parykk!) gjorde sin siste forestilling som fast ansatt skuespiller ved Nationaltheatret.

Denne islandske teatertrioen har hatt suksess i Tyskland og gjort rent bord på Island. Nå står Oslo for tur. Faksimile fra programmet. Foto: Øyvind Eide

Kai Remlov i sin siste rolle som fast ansatt skuespiller ved Nationaltheatret. Faksimile fra programmet. Foto: Øyvind Eide

Karsten og Petra-programmet har en rekke oppgaver til barna. I denne kan barna fargelegge Anne G. Holts originale strektegning. Illustrasjon: Anne G. Holt

Våren 2016 var jeg tilknyttet Nationaltheatret som programredaktør og lagde programmer til samtlige forestillinger: Mysterier, Martyrer, Karsten og Petra, Øy, Nathan den vise, Richard III, MotortownStormen og Den stundesløse. 

Foruten å presentere bakgrunnsstoff og analyser, intervjuet jeg en rekke personer, som Øy-regissør Jonas Corell Petersen, Richard III-scenograf Sven Haraldsson, Stormen-regissør Morten Cranner, skuespillerne Sigurd Myhre og Svein Tindberg, i tillegg til Faten Mahdi Al-Hussaini, Eliana Hercz og Anja Kile Holtermann – tre ungdommer som imponerer med formidlingsarbeidet de gjør på vegne av hver sin religion.


NORDNORSK OPERA OG SYMFONIORKESTER

Våren 2017 var jeg redaktør for programmet til NOSOs (Nordnorsk Opera og Symfoniorkester) storsatsning Ariadne auf Naxos, med Geir Engerbakk som medskribent. Det ble et rikholdig program, med bakgrunnsstoff, biografier og snedige fakta om handlingen, musikken og oppsetningen.

Utdrag fra  Ariadne auf Naxos -programmet på 32 sider. Illustrasjoner: Wakka Wakka, design: Tank

Utdrag fra Ariadne auf Naxos-programmet på 32 sider. Illustrasjoner: Wakka Wakka, design: Tank


ÅRSRAPPORT

Jeg har gjort tekstarbeid for Voksenåsen fra og med sommeren 2016, blant annet med årsmeldingen for 2016. Designarbeidet ble gjort av den eminente Ingun Redalen White.

Faksmile av første og siste oppslag i Voksenåsens årsrapport for 2016. Design: Ingun Redalen White

Faksmile av første og siste oppslag i Voksenåsens årsrapport for 2016. Design: Ingun Redalen White


MAGASIN

Fra 2013 til 2015 var jeg redaktør for Den Norske Opera & Balletts internmagasin Backstage, et glanset magasin som fire–fem ganger i året utkommer i 1000 eksemplarer. Bladet er en spydspiss i informasjonsarbeidet på huset, der en frivillig redaksjon med representanter fra hele huset står for innholdet sammen med bladets redaktør og husets fotograf. Jeg var med i redaksjonen fra oppstarten i 2010. 

Et utvalg covere for utgaver av Backstage-utgaver mine år som redaktør (fra venstre: 2/2014, 3/2014, 4/2014 og 1/2015).

Et utvalg covere for utgaver av Backstage-utgaver mine år som redaktør (fra venstre: 2/2014, 3/2014, 4/2014 og 1/2015).

Faksimiler fra lederseksjon og presseklipp (4/2014), dernest Rundt i huset (2/2015), som går over seks sider.

Faksimiler fra lederseksjon og presseklipp (4/2014), dernest Rundt i huset (2/2015), som går over seks sider.

Faksimiler fra Aktuelt-sidene, som går over seks sider.

Faksimiler fra Aktuelt-sidene, som går over seks sider.

Faksimiler fra På scenen-sidene, som går over seks–åtte sider, fra forskjellige utgaver.

Faksimiler fra På scenen-sidene, som går over seks–åtte sider, fra forskjellige utgaver.

Faksimiler fra På scenen-sidene, fra ulike utgaver.

Faksimiler fra På scenen-sidene, fra ulike utgaver.

Faksimile av bildereportasje fra produksjonen av Nasjonaloperaens  Peer Gynt  (over fem sider). Foto: Erik Berg

Faksimile av bildereportasje fra produksjonen av Nasjonaloperaens Peer Gynt (over fem sider). Foto: Erik Berg

Bildereportasje fra forberedelsene til Ingrid Lorentzens åpningsforestilling som ballettsjef,  I Fokines verden . Foto: Erik Berg

Bildereportasje fra forberedelsene til Ingrid Lorentzens åpningsforestilling som ballettsjef, I Fokines verden. Foto: Erik Berg