Jeg har undervist om kjønn og film ved Kunsthøgskolen i Oslo og PR-arbeid ved Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology, og jeg holder jevnlig introduksjonsforedrag til ballettforestillinger ved Den Norske Opera & Ballett. Jeg har gjort sceneintervjuer, konferansieroppdrag, bokbad og skrivekurs. Oppdragsgivere har vært Litteraturhuset, Forlaget Oktober, MER Film, Den Norske Opera & Ballett, Norsk Oversetterforening, Moss og Rygge bibliotek, Bokmessa i Moss og Møllebyen litteraturfestival.

FOREDRAG OG PODKASTER

Jeg har holdt introduksjonsforedrag i Operaen før Nasjonalballettens forestillinger Barokk bevegelse (våren 2019), Mesteraften: Kylián, Forsythe og Øyen (våren 2018), Rooms by Alexander Ekman (våren 2017), Mesteraften Kylián: Black and White (våren 2016), og i 2015 introduserte jeg forestillingene Back to the Future og Mesteraften: Dream Play. Introene er åpne foredrag for opptil 200 tilhørere hver kveld, og spilles også inn som podkast til operaen.no:

Velkommen til vår Mesteraften – velkommen til vårt drømmespill!

FILM OG KJØNN

Ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) underviser jeg hver vår i kjønnsrepresentasjon på film og TV, i et foredrag kalt Film, blikk og kjønn. Foredraget er en historisk gjennomgang av hvordan kjønn er blitt portrettert i levende bilder, med vekt på amerikansk film, men inneholder også eksempler fra blant annet Norge – fra Hustruer til Skam.

I foredraget viser jeg filmklipp fra 1942 til i dag. Til venstre: Jennifer Jason Leigh i  The Hateful Eight , til høyre: Ingrid Bergman i  Casablanca .

I foredraget viser jeg filmklipp fra 1942 til i dag. Til venstre: Jennifer Jason Leigh i The Hateful Eight, til høyre: Ingrid Bergman i Casablanca.


Faksimile fra K, Aftenpostens kulturmagasin, som satte av cover og 14 siders reportasje til  A Swan Lake .

Faksimile fra K, Aftenpostens kulturmagasin, som satte av cover og 14 siders reportasje til A Swan Lake.

PR: Å FANGE MED ET BUDSKAP

Hvordan får man presseomtale? Hvorfor jobber så mange tidligere journalister med PR? Hvordan skriver man en pressemelding og en tekst i sosiale medier? Våren 2017 underviste jeg i PR ved Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology under overskriften "Å fange med et budskap – Den flermediale informasjonsmedarbeider".

Som case hadde jeg med meg PR-arbeidet med Nasjonalballettens produksjon A Swan Lake våren 2014. Teori ble dekket av Anders Cappelens instruktive bok Bruk pressen 3.0 og boka Journalistikk – en innføring (red.: Handgaard, Simonsen og Steensen).


SKRIVEVERKSTED

Faksimile av første lysbilde i den skrivetekniske delen

Våren 2012 holdt jeg skriveverksted i skjønnlitterær skriving sammen med Agnar Lirhus ved Moss bibliotek – over tre samlinger og tolv klokketimer. Kurset besto av en skriveteknisk del, der vi gjennomgikk begreper og verktøy som flyt, perspektiv, nærhet vs. sannhet, brudd, karakter, dialog, detalj og ordvalg – med eksempler fra ulike tekster og egne og andre forfatteres erfaringer. Deltakerne ble også oppmuntret til å skrive og lese opp egne tekster underveis i kurset, med tilbakemelding fra kurslederne og de andre kursdeltakerne.

Faksimiler fra ulike lysbilder i Maria Børjas presentasjon